Välkommen till oss!

Vid natursköna Kåsjön i Öjersjö ligger vår förskola. Verksamheten drivs som ett föräldrakooperativ som innebär att föräldrarna har stort inflytande och är delaktiga i barnens vardag. Här kan du läsa mer och anmäla ditt barn till vår kö.

Är du intresserad?

Tror du att Trollskogen kan vara något för din familj?
Ring och prata med Sanna som är förskolechef. Du kan också skicka en intresseanmälan

 

Du får gärna komma och besöka oss innan du bestämmer dig.

Läs mer om hur du kan kontakta oss.

Just nu söker vi timvikarier, är du intresserad?

Ring förskolechef Sanna T: 0737-623544

Engagerade pedagoger

Vi är sju engagerade pedagoger och en kock.

På Trollskogens förskola är vi ett gott gäng som har roligt ihop och med barnen. Vi är många som arbetat här länge och trivs mycket bra. Vi har några vikarier som vi ringer in när någon är sjuk eller har semester som är kända ansikten för barnen.

Tillsammans skapar de trygghet, gemenskap och utmanande miljöer för lärande

 
Varje barn har sin ”egen” pedagog som ansvarar för inskolning och utvecklingssamtal.

 

Föräldrakooperativ – så fungerar det

Att vara del av ett föräldrakooperativ innebär ansvar, engagemang, men ger mycket tillbaka. Trollskogens förskola drivs som en ekonomisk förening. Nedan kan du läsa om hur föreningsarbetet fungerar och vilket ansvar ni har som föräldrar.

Alla familjer som har barn på Trollskogens förskola är medlemmar i föreningen Trollskogen. Detta gör att du som förälder får inblick, inflytande och delaktighet i ditt barns vardag. Föräldrarna ansvarar för i stort sett allt som rör Trollskogen – utom den dagliga pedagogiska verksamheten som de anställda pedagogerna sköter.

Föreningsarbete

Styrelsen består av föräldrar till barn som går på Trollskogens förskola. Föräldrarna väljs vid årsmötet och har ekonomiskt och har juridiskt ansvar. Ett föräldrakooperativ är en demokratisk form där alla är med och bestämmer utifrån de lagar och regler som gäller

Föreningen har medlemsmöte en gång om året och styrelsemöten en gång i månaden, bortsett från sommaruppehåll.

Föreningen beslutar hur pengar disponeras

För att bedriva fristående förskoleverksamhet får föreningen en summa pengar av kommunen för varje barn som går på förskolan enligt en särskild fördelningsmodell. I föreningen beslutar vi  hur vi ska använda pengarna. Vi får tätare personaltäthet och mindre barngrupper genom att föräldrarna själva utför vissa arbetsinsatser på förskolan.

Reggio Emilia inspirerad pedagogik

Trollskogens förskola följer Skolverkets läroplan för förskolan. Vi är inspirerade av Reggio Emilias pedagogik som utgår från barnens behov. Vi vill ge barnen trygghet, gemenskap och stödja och stimulera deras utveckling.

För att uppnå målen i läroplanen arbetar vi utifrån projekt där musik, skapande, rörelse och rytmik är en viktig del. Vi utgår från barnens intresse och spinner vidare i olika projekt.

Vi får lärandet att komma in som en naturlig del av vardagen, vi blandar lek och arbete, fantasi och verklighet . Reggio Emilia har en positiv syn på barnen, en stark tro på människans möjligheter. En övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Vi strävar efter att arbeta i små grupper för att barnen skall känna sig harmoniska och lättare kunna ta till sig verksamheten.

Gruppindelningar

Gruppindelningarna ser olika ut för olika aktiviteter. Vi har grupper där alla är lika gamla t.ex då vi har gymnastik eller skolförberedande grupp. Vi har grupper med blandade åldrar t.ex i våra projekt i den skapande verksamheten. Vi har också grupper som massage och sagostunder där barn från båda avdelningarna ingår för att stärka gemenskapen i huset.

Utomhusaktiviteter

Vi är utomhus varje dag på vår gård där det finns gungor, klätterställning, sandlåda och en lekstuga. Vi har också en del av gården som är skog.

Den fria leken är något vi värnar om. Leken stärker självkänslan hos barn, är mycket viktig för den sociala och empatiska utvecklingen, och ger en god grund för att utveckla fantasiförmågan. Vi brukar också göra små utflykter, bland annat till stor skogen, biblioteket i Kulturum och till lekplatser i närheten.

Språk

Vi vill aktivt utveckla barnens muntliga framställning och ordförståelse. Detta vill vi göra genom att lyssna och samtala med barnen i lek och vardagliga sysslor. Stimulera barnen att återberätta och spinna vidare genom frågor.

Social fostran

  • Vi vill att barnen ska visa hänsyn till varandra
  • Kunna hjälpa varandra
  • Lära oss att vara olika tillsammans och respektera att vi är olika
  • Vara artiga
  • Visa hänsyn till andras arbete
  • Vara ärliga och stå för det man gör
  • Lösa konflikter och lära sig att be om ursäkt
  • Att vara rädd om djur och natur

Den fria leken

Vi vill använda leken som en förutsättning att bearbeta upplevelser t ex glädje, rädsla. Dessutom vill vi stimulera barnens egen fantasi och egna initiativ samt hjälpa barnen att skapa nya möjligheter och alternativ till att utveckla påbörjade lekar.

Skapande verksamhet

Den skapande verksamheten är självklart en stor del av våra aktiviteter. Barnen får skapa själva, och själva skapandet är viktigare än själva resultatet. Vi försöker att uppmuntra alla sinnen med ljus och skugga, reflexer från prismor, speglar och vackra saker att titta på.

Vi har vissa projekt som t ex bygg o konstruktion, rymden mm. Vi utgår alltid efter barnens intresse och spinner vidare.

Grundlägga bra matvanor

För oss på Trollskogen är det naturligtvis viktigt att matsituationen blir en stund med trevlig samvaro. Men vi vill också bidra till att barnen ska få en positiv inställning till mat och kunskaper om mat och livsmedel för att grundlägga bra matvanor.

Vi har planerade aktiviteter där vi arbetar aktivt med att experimentera och praktisera med mat. Att lära sig att möta ny mat med nyfikenhet och intresse är en viktig del.

Vår kock serverar näringsriktig och hemlagade måltider. Det mesta är ekologiskt och svenskt. Vår kock Tina är också lyhörd för vad barnen tycker om och önskar för mat.

Dagligen serveras grönsaksbuffé som äts innan lunchen dukas fram. Frukt äter vi tre gånger om dagen; fruktstund på förmiddagen, efter lunch och ihop med mellanmålet.

Kom och hälsa på


Om du är intresserad av en plats på Trollskogen för ditt barn får du gärna komma och hälsa på för att se hur vi har det.

För att boka tid för ett besök kontaktar du förskolechef Sanna

 

Telefon: 0737-623544
Mail: sanna.duning@trollskogen.se