Reggio Emilia inspirerad pedagogik

Trollskogens förskola följer Skolverkets läroplan för förskolan. Vi är inspirerade av Reggio Emilias pedagogik som utgår från barnens behov. Vi vill ge barnen trygghet, gemenskap och stödja och stimulera deras utveckling.

För att uppnå målen i läroplanen arbetar vi utifrån projekt där musik, skapande, rörelse och rytmik är en viktig del. Vi utgår från barnens intresse och spinner vidare i olika projekt.

Vi får lärandet att komma in som en naturlig del av vardagen, vi blandar lek och arbete, fantasi och verklighet . Reggio Emilia har en positiv syn på barnen, en stark tro på människans möjligheter. En övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Vi strävar efter att arbeta i små grupper för att barnen skall känna sig harmoniska och lättare kunna ta till sig verksamheten.

Gruppindelningar

Gruppindelningarna ser olika ut för olika aktiviteter. Vi har grupper där alla är lika gamla t.ex då vi har gymnastik eller skolförberedande grupp. Vi har grupper med blandade åldrar t.ex i våra projekt i den skapande verksamheten. Vi har också grupper som massage och sagostunder där barn från båda avdelningarna ingår för att stärka gemenskapen i huset.

Utomhusaktiviteter

Vi är utomhus varje dag på vår gård där det finns gungor, klätterställning, sandlåda och en lekstuga. Vi har också en del av gården som är skog.

Den fria leken är något vi värnar om. Leken stärker självkänslan hos barn, är mycket viktig för den sociala och empatiska utvecklingen, och ger en god grund för att utveckla fantasiförmågan. Vi brukar också göra små utflykter, bland annat till stor skogen, biblioteket i Kulturum och till lekplatser i närheten.

Språk

Vi vill aktivt utveckla barnens muntliga framställning och ordförståelse. Detta vill vi göra genom att lyssna och samtala med barnen i lek och vardagliga sysslor. Stimulera barnen att återberätta och spinna vidare genom frågor.

Social fostran

  • Vi vill att barnen ska visa hänsyn till varandra
  • Kunna hjälpa varandra
  • Lära oss att vara olika tillsammans och respektera att vi är olika
  • Vara artiga
  • Visa hänsyn till andras arbete
  • Vara ärliga och stå för det man gör
  • Lösa konflikter och lära sig att be om ursäkt
  • Att vara rädd om djur och natur

Den fria leken

Vi vill använda leken som en förutsättning att bearbeta upplevelser t ex glädje, rädsla. Dessutom vill vi stimulera barnens egen fantasi och egna initiativ samt hjälpa barnen att skapa nya möjligheter och alternativ till att utveckla påbörjade lekar.

Skapande verksamhet

Den skapande verksamheten är självklart en stor del av våra aktiviteter. Barnen får skapa själva, och själva skapandet är viktigare än själva resultatet. Vi försöker att uppmuntra alla sinnen med ljus och skugga, reflexer från prismor, speglar och vackra saker att titta på.

Vi har vissa projekt som t ex bygg o konstruktion, rymden mm. Vi utgår alltid efter barnens intresse och spinner vidare.

Grundlägga bra matvanor

För oss på Trollskogen är det naturligtvis viktigt att matsituationen blir en stund med trevlig samvaro. Men vi vill också bidra till att barnen ska få en positiv inställning till mat och kunskaper om mat och livsmedel för att grundlägga bra matvanor.

Vi har planerade aktiviteter där vi arbetar aktivt med att experimentera och praktisera med mat. Att lära sig att möta ny mat med nyfikenhet och intresse är en viktig del.

Vår kock serverar näringsriktig och hemlagade måltider. Det mesta är ekologiskt och svenskt. Vår kock Tina är också lyhörd för vad barnen tycker om och önskar för mat.

Dagligen serveras grönsaksbuffé som äts innan lunchen dukas fram. Frukt äter vi tre gånger om dagen; fruktstund på förmiddagen, efter lunch och ihop med mellanmålet.