Ansvarsområden som passar alla

Alla föräldrar på Trollskogen har ett eller flera arbetsområden. Det kan till exempel vara att man är med i styrelsen som ordförande, kassör, sekreterare. Det kan också handla om att vara med i en fixargrupp

Till exempel har vi tvättgrupp och festfixargrupp på förskolan.

Som medlem i föräldrakooperativ innebär det att du får lägga tid och engagemang men ger dig samtidigt möjlighet att vara med och utforma förskolan och vara delaktig i ditt barns vardag. Genom detta arbetet kan vi har mindre barngrupper och ha högre personaltäthet.

Våra ansvarsområden

  • Ordförande
  • Kassör
  • Sekreterare
  • Ansvarig för inne och utefixargrupp
  • Kvalitets och marknadsansvarig
  • Valberedning
  • Revision
  • Fixargrupper