Ansvarsområden som passar alla

Alla föräldrar på Trollskogen har ett eller flera arbetsområden.  Det kan till exempel vara att man är med i styrelsen som ordförande, kassör, sekreterare. Det kan också handla om att vara med i en fixar grupp. Till exempel har vi inne och utefixargrupp på förskolan.

 Som medlem i föräldrakooperativ innebär det att du får lägga tid och engagemang men ger dig samtidigt möjlighet att vara med och utforma förskolan och vara delaktig i dit barns vardag. Genom detta arbetet kan vi har mindre barngrupper och ha högre personaltäthet.

Våra ansvarsområdenIMG_0026
  • Ordförande
  • Kassör
  • Sekreterare
  • Ansvarig för inne och utefixargrupp
  • Kvalitets och marknadsansvarig
  • Valberedning
  • Revision
  • Fixargrupper