Föräldrakooperativ – så fungerar det

Att vara del av ett föräldrakooperativ innebär ansvar, engagemang, men ger mycket tillbaka. Trollskogens förskola drivs som en ekonomisk förening. Nedan kan du läsa om hur föreningsarbetet fungerar och vilket ansvar ni har som föräldrar.

Alla familjer som har barn på Trollskogens förskola är medlemmar i föreningen Trollskogen. Detta gör att du som förälder får inblick, inflytande och delaktighet i ditt barns vardag. Föräldrarna ansvarar för i stort sett allt som rör Trollskogen – utom den dagliga pedagogiska verksamheten som de anställda pedagogerna sköter.

Föreningsarbete

Styrelsen består av föräldrar till barn som går på Trollskogens förskola. Föräldrarna väljs vid årsmötet och har ekonomiskt och har juridiskt ansvar. Ett föräldrakooperativ är en demokratisk form där alla är med och bestämmer utifrån de lagar och regler som gäller

Föreningen har medlemsmöte en gång om året och styrelsemöten en gång i månaden, bortsett från sommaruppehåll.

Föreningen beslutar hur pengar disponeras

För att bedriva fristående förskoleverksamhet får föreningen en summa pengar av kommunen för varje barn som går på förskolan enligt en särskild fördelningsmodell. I föreningen beslutar vi  hur vi ska använda pengarna. Vi får tätare personaltäthet och mindre barngrupper genom att föräldrarna själva utför vissa arbetsinsatser på förskolan.