Rutiner som skapar trygghet


På Trollskogen har vi goda förutsättningar att kunna tillfredsställa varje barns behov. Allt från en trygg famn för en yrvaken minsting efter lunchvilan till utmaningar för de äldre barnet som behöver hjälp med att komma vidare i en aktivitet.

Vi har en verksamhet där rutiner är en viktig del av dagen

Det skapar trygghet för barnen som känner igen momenten under dagen och vet vad som ska hända härnäst.

Varje dag

  • 7.00 Förskolan öppnar*
  • 8.00 Frukost
  • 9.30 Samling
  • 10.00 Utelek
  • 12.15 De barn som behöver får sova och de andra har läsvila.
  • 14.30 Mellanmål
  • 15.00 Utelek om vädret tillåter.
  • 17.30 Förskolan stänger*

*Tider för öppning och stängning varierar efter familjernas behov.