INSATSER OCH FIXARDAGAR

IMG_0437Som förälder på Trollskogensförskola är du med i barnensverksamhet några gånger per termin. Föräldrainsatserna är fördelade antingen på för eller eftermiddag.  Du som förälder är med och hjälper till med lättare sysslor som att till exempel plocka fram till frukost. Du får som förälder att få insyn i barnens verksamhet och lära känna barnen.

Insatsdagar

Antalet insatsdagar när du har ett barn är 6 tillfällen / år, har ni två eller fler barn är det 8 tillfällen/år, varje tillfälle är 4 timmar. I början av varje period sätts det upp listor som du får skriva upp dig på. Du väljer själv de dagar som passar dig bäst.

Fixardagar

Två gånger om året har vi gemensamma fixardagar på förskolan. Vi vill att fixardagarna ska vara IMG_8093inspirerande och skapa gemenskap för alla medlemmar. Vårens fixardag helt anpassad efter barnensbehov med massor av roliga aktiviteter samtidigt som vi hjälps åt med att fixa inne och utemiljö bland annat genom att skruva ihop möbler, sätta upp hyllor, kratta  och städa rummen som barnen vistas i. Höstens fixardag avslutar vi med en tillställning med underhållning.

IMG_8067