Fakta om Trollskogen

Trollskogens förskola är ett Reggio Emilia inspirerat föräldrakooperativ. En liten, trygg och trevlig förskola i Öjersjö i Partille, nära Kåsjön. Förskolan startades 1991 och är ett av de äldsta föräldrakooperativen i Partille med stabil ekonomi och välskött verksamhet.

Sex pedagoger, en förskolechef och en kock/städerska sköter verksamheten. Deras pedagogiska professionalism tillsammans med föräldrarnas engagemang skapar det där lilla extra. Våra föräldrar arbetar i barngrupp som extra resurs.

Barngrupperna är åldersblandad med 18 barn i åldrarna 1-5 år. Barnen kommer främst från området Öjersjö, men vi brukar också ha några barn från andra delar av Partille.

Lagar och regler

Ett föräldrakooperativ styrs precis som andra förskolor av Skollagen och läroplanen för förskolan. Som föräldrakooperativ följer vi också Partille kommuns regler för fristående förskoleverksamhet. Reglerna gäller bland annat öppethållande, pedagogisk personal, avgifter och mycket annat

Varje år gör barn o utbildnings förvaltningen i Partille kommun tillsyn för att säkerställa att vår verksamhet uppfyller Skollagens krav och följer kommunens regler.